top of page

Psychotherapie

Voordat we aan de slag gaan vindt er eerst korte telefonische kennismaking plaats. Tijdens dit gesprek kunnen we ervoor kiezen om een intake in te plannen. Tijdens deze intake gesprek(ken) maken we samen een behandelplan voor psychotherapie waar we beide mee akkoord gaan. Dit plan wordt minstens elke 6 maanden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Psychotherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Het doel van psychotherapie is een verandering te bewerkstellingen in het gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken en zo psychische klachten en problemen te verminderen of op te heffen.

Bij psychotherapie staat je persoonlijke ervaring centraal. Het gaat niet om de betekenis die anderen geven aan die ervaring, maar om je eigen perspectief. Tijdens psychotherapie leer je je kwetsbaarheden herkennen, accepteren en te integreren met je weerbaarheden zodat je (weer) kan functioneren in je leefomgeving en kan deelnemen aan de samenleving.


 

Calm Sea
Therapie en Behandelvormen: Over therapie
bottom of page