TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

NIET VERZEKERDE ZORG/ZELF BETALEN

Als er sprake is van een behandeling die uw zorgverzekeraar niet vergoed of u kiest er voor om uw sessies zelf te betalen, dan ontvang u maandelijks een factuur van uw sessies. Het tarief hierbij is € 114,41 per gesprek van 45 min. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor vrijgevestigde psychologen.

CONTRACTVRIJE VERGOEDING VIA UW ZORGVERZEKERING

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts met een samenvatting van jouw klachten in een diagnose volgens de DSM-V noodzakelijk. Praktijk Coffy heeft niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor een actueel overzicht van de zorgverzekeraars met wie Praktijk Coffy contracten heeft afgesloten, kunt u contact opnemen. Bij contractvrije vergoeding wordt de factuur van de behandeling direct naar u gestuurd. U betaalt zelf deze kosten en declareert de factuur bij uw zorgverzekeraar. 

De kosten voor u kunnen bestaan uit uw eigen risico (maximaal 885 euro in 2021) en het zogenaamde restitutietekort. Dit tekort is afhankelijk van de zorgpolis die u bij uw zorgverzekeraar heeft. Er zijn strikt genomen 4 zorgpolissen namelijk : de restitutie, een natura-, budget- en combinatiepolis. Alleen bij een 'zuivere' restitutiepolis wordt 100% van het marktconforme tarief vergoed. Het verschil de restitutie en de overige polissen is het restitutietekort en die kosten moet u zelf betalen. Waar u ook rekening moet houden is dat sommige zorgverzekeraars bij hun zuivere polis een lager tarief hanteren dan de NZa-tarieven. 

 

De kosten die u zelf  moet betalen kunnen aardig oplopen. Om dit te voorkomen kunnen er afspraken met Praktijk Coffy gemaakt worden. Zo kunt u kiezen om het tekort alvast in termijnen te betalen, zodat u aan het eind van de therapie of na een jaar niet voor verrassingen komt te staan.

Het advies is om een restitutiepolis af te sluiten. U kunt dan 100% van het marktconforme tarief vergoed krijgen, mits het een “zuivere” restitutiepolis is. 

Mocht u geen “zuivere” restitutiepolis maar een natura-, budget- of combinatiepolis hebben, kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen wat de eventuele kosten voor u kunnen zijn. De vraag die u daar het beste kunt stellen is hoe het zit met de vergoeding van een GZ-psycholoog en psychotherapeut die zonder contracten werkzaam is.

TARIEVEN BASIS GGZ VS SPECIALISTISCHE GGZ

Een behandeling in de Basis GGZ kan uit een van de onderstaande zorgtrajecten en de bijbehorende kosten bestaan:

  • Prestatie Basis GGZ Kort: ca 300 behandelminuten (ca. 4 sessies); maximale NZA tarief 2021 € 522,13

  • Prestatie Basis GGZ Middel; ca. 500 behandelminuten (ca 7 sessies); max. NZA tarief 2021 € 885,01

  • Prestatie Basis GGZ Intensief; ca 750 behandelminuten (ca 11 sessies); max. NZA tarief 2021 € 1434,96

  • Prestatie Basis GGZ onvolledig behandeltraject; ca 120 behandelminuten (1 á 2 sessies); max. NZA tarief 2021 € 228,49.

Een behandeling in de specialistische GGZ zal langer duren en de vergoeding bestaat hier uit een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De kosten zijn afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dit aan de behandeling wordt besteed. Deze worden jaarlijks bepaald door de NZA.

Het aantal minuten die een behandeling in beslag zal nemen is niet nauwkeurig te voorspellen. Tijdens de intake maken we een inschatting en een keuze voor een behandeltraject en deze zullen we regelmatig evalueren. Een behandeling bestaat uit directe tijd (face to face, telefonisch en/of mailcontact) en indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg met de verwijzer/huisarts). Overleg met derden vindt uitsluitend met uw toestemming plaats. De fase van de intake bestaat uit maximaal 3 gesprekken van 60 minuten en 30 minuten indirecte tijd. De behandelsessies bestaan uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

GECONTRACTEERDE VERGOEDING VIA UW ZORGVERZEKERING:

Praktijk Coffy heeft met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor een actueel overzicht van de zorgverzekeraars met wie Praktijk Coffy contracten heeft afgesloten, kunt u contact opnemen. Bent u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd, dan wordt vergoeding achter de schermen voor u geregeld. Als u niet bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, dan kunt u zich bij Stichting 1nP inschrijven voor een behandeling bij Praktijk Coffy.


Stichting 1nP en Praktijk Coffy hebben een samenwerkingsverband  en deze stichting heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. U kunt zich met uw verwijsbrief via de onderstaande knop bij Stichting 1nP inschrijven voor een behandeling bij Praktijk Coffy.

AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN OF NIET VERSCHIJNEN

Als u niet kunt komen naar de afspraak dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Mocht u niet verschijnen of u korter dan 24 uur van te voren afmelden dan brengt Praktijk Coffy kosten in rekening, te weten, 50 euro per sessie. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.