top of page

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde vergoeding via uw zorgverzekering

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts met een samenvatting van jouw klachten in een diagnose volgens de DSM-V noodzakelijk. Praktijk Coffy heeft in 2023 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten.

 • a.s.r.

  • a.s.r. Ziektekostenverzekeringen

  • Ditzo

 • Achmea

  • De Friesland Zorgverzekeraar

  • FBTO

  • Interpolis

  • Pro Life

  • ZieZo

  • Zilveren Kruis

 • DSW

  • DSW Zorgverzekeraar

  • inTwente

  • Stad Holland

 • ENO

  • Salland

 • EUCARE

  • Aevitae

 • Menzis

  • Anderzorg

  • Hema

  • Menzis

  • VinkVink

 • ONVZ

  • ONVZ

  • VvAA

  • Jaaah

 • Zorg en Zekerheid

  • Zorg en Zekerheid

Bent u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd, dan wordt vergoeding achter de schermen voor u geregeld.

Belangrijk om te weten; Als u bij VGZ of bij CZ verzekerd bent, dan moet u zich via Stichting 1nP inschrijven voor een behandeling bij Praktijk Coffy. Stichting 1nP regelt vervolgens dat uw behandeling bij Praktijk Coffy vergoed wordt.

Vanaf 1-1-2022 is de bekostiging van de zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) overgegaan op het zorgprestatiemodel. De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. Praktijk Coffy hanteert het principe ‘Planning = Realisatie’. Dit betekent de geplande tijd in uw cliëntenportaal te zien zijn en dat deze geplande tijd ook aan uw consult besteed wordt. Als de afspraak 15 minuten of meer van deze geplande tijd is afgeweken, dan moet deze afspraak aangepast worden, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd wordt bij uw zorgverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast hoeven te worden.

Niet verzekerde zorg/Zelf betalen

Als er sprake is van een behandeling die uw zorgverzekeraar niet vergoed of u kiest ervoor om uw sessies zelf te betalen, dan ontvang u maandelijks een factuur van uw sessies. Het tarief hierbij is in 2023 € 124,16 per consult (OV0012 Niet-basispakketzorg consult).

Contractvrije vergoeding via uw zorgverzekering

Praktijk Coffy heeft in 2023 geen contracten met de volgende zorgverzekeraars afgesloten:

 • VGZ

  • IZA

  • IZZ (VGZ voor de zorg)

  • UMC

  • Univé

  • VGZ

  • United Consumers VGZ

  • ZEKUR

  • VGZ Bewust

 • CZ

  • CZ

  • CZdirect

  • Just

  • Nationale-Nederlanden

  • OHRA

 Bij contractvrije vergoeding wordt de factuur van de behandeling direct naar u gestuurd. U betaalt zelf deze kosten en declareert de factuur bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor u kunnen bestaan uit uw eigen risico (wettelijk verplicht 385 euro en maximaal 885 euro in 2023) en het zogenaamde restitutietekort. Dit tekort is afhankelijk van de zorgpolis die u bij uw zorgverzekeraar heeft. Er zijn strikt genomen 4 zorgpolissen namelijk: de restitutie, een natura-, budget- en combinatiepolis. Alleen bij een 'zuivere' restitutiepolis wordt 100% van het marktconforme tarief vergoed. Het verschil de restitutie en de overige polissen is het restitutietekort en die kosten moet u zelf betalen. Waar u ook rekening moet houden is dat sommige zorgverzekeraars bij hun zuivere polis een lager tarief hanteren dan die van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

De kosten die u zelf moet betalen kunnen aardig oplopen. Om dit te voorkomen kunnen er afspraken met Praktijk Coffy gemaakt worden. Zo kunt u kiezen om het tekort alvast in termijnen te betalen, zodat u aan het eind van de therapie of na een jaar niet voor verrassingen komt te staan.

 

Het advies is om een restitutiepolis af te sluiten. U kunt dan 100% van het marktconforme tarief vergoed krijgen, mits het een “zuivere” restitutiepolis is.

 

Mocht u geen “zuivere” restitutiepolis maar een natura-, budget- of combinatiepolis hebben, kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen wat de eventuele kosten voor u kunnen zijn. De vraag die u daar het beste kunt stellen is hoe het zit met de vergoeding van een GZ-psycholoog en psychotherapeut die zonder contracten werkzaam is.

De vraag die u daar het beste kunt stellen is hoe het zit met de vergoeding van de zorg van een psychotherapeut die geen contract met hen heeft.

Tarieven

Praktijk Coffy hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa voor psychotherapie in de ambulante praktijk; Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II als psychotherapeut.

 

De meest gebruikte tarieven in 2023 zijn:

Intake; diagnostiek vanaf 60 minuten (CO0570); € 199,34

Behandeling: behandeling vanaf 45 minuten (CO0505); € 147,95

Behandeling: behandeling vanaf 60 minuten (CO0635); € 176,30

Na overleg met u anonieme inbreng bij collega’s: Intercollegiaal overleg kort (OV0007); € 23,58

Afzeggen afspraak of niet verschijnen

Als u niet kunt komen naar de afspraak dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Mocht u niet verschijnen of u korter dan 24 uur van te voren afmelden dan brengt Praktijk Coffy kosten in rekening, te weten, 50 euro per sessie. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

Tarieven en Vergoedingen: Informatie
bottom of page